Chcę pomóc – OPP 1%

Stowarzyszenie „Chciej Chcieć” jest Organizacją Pożytku Publicznego, tak więc każdy podatnik może skorzystać z przysługującego mu prawa do przekazania na nasze konto 1% podatku.

Wszystkie środki pozyskane w ramach 1% zostają spożytkowane na cele zgodne z naszym statutem.

UWAGA! Od 2019 roku obowiązuje nowa forma rozliczenia podatku. Każdy podatnik może skorzystać z formularza PIT wypełnionego przez Urząd Skarbowy, jednak w takim przypadku podatnik również ma możliwość zdecydowania, na jaką OPP przekaże swój 1%.
Automatycznie – w formularzu PIT rozliczonym przez Urząd, zostanie wskazana organizacja, której 1% podatku został przekazany rok wcześniej.

Aby dokonać zmiany organizacji należy wejść na stronę www.podatki.gov.pl i zalogować się do usługi Twój e-PIT. Następnie podać swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców).
Można również skorzystać z logowania poprzez profil zaufany.

Aby przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia „Chciej Chcieć”,  należy wskazać w formularzu PIT nasz numer KRS:

0000210173