O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej chcieć”

Stowarzyszenie „Chciej chcieć” założone zostało w 2004 r. w Opolu i jest organizacją pożytku publicznego, a jego działalność oparta jest na pracy społecznej jego członków.

Od początku funkcjonowania, organizacja skupia wokół siebie ludzi gotowych do działania, realizujących cele statutowe Stowarzyszenia – przede wszystkim szeroko pojętą działalność na rzecz integracji środowiska lokalnego.

Od 2005 roku w ramach Stowarzyszenia „Chciej Chcieć” działa Środowiskowa Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Słoneczna”, w której dzieci z terenu miasta Opola (gównie z dzielnic Malinka i Kolonia Gosławicka) mogą w atrakcyjny i pożyteczny sposób spędzić czas wolny oraz skorzystać nieodpłatnie z półkolonii organizowanych w okresie wakacji i ferii zimowych.

Ponadto jako Organizacja Pożytku Publicznego wspieramy poszczególne wspólnoty działające przy parafii Św. Jacka w Opolu, a także organizujemy wiele przedsięwzięć, takich jak festyny rodzinne, koncerty, zawody sportowe, wykłady i spotkania z ciekawymi ludźmi.

Stowarzyszenie przez lata działalności zyskało zaufanie wielu partnerów, a także nawiązało współpracę z Fundacjami działającymi na terenie całego kraju.

W tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nas wspomagają i wspierają nasze działania. Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy z nami.               

Spotkania Stowarzyszenia odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 19:15 w Świetlicy Słonecznej – ul. Tysiąclecia 11

Chciej Chcieć, bo razem możemy więcej!