Nasi partnerzy

Nasi Partnerzy:

 • Miasto Opole
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju
 • Fundacja Rozwoju Społecznego „Spinacz”
 • Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego
 • Dom Dziennego Pobytu Malinka w Opolu
 • Dom Dziennego Pobytu Złota Jesień w Opolu
 • Fundacja Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna Fundacja INVEST PARK
 • Fundacja Psychoedukacji i Psychoterapii INTRA
 • Polski Czerwony Krzyż Oddział Opole
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Stowarzyszenie ” Razem dla Opola”.