Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES STRONY INTERNETOWEJ DOSTĘPNEJ POD ADRESEM: HTTPS://WWW.CHCIEJCHCIEC.PL/

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). W związku z powyższym informujemy, że:

 1. My, STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKA LOKALNEGO „CHCIEJ CHCIEĆ” z numerem KRS 0000210173, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych oraz odpowiadamy za zgodne z prawem przetwarzanie Twoich danych osobowych. Podajemy nasze dane do kontaktu: e-mail: [email protected]. Nasze Stowarzyszenie określane jest jako Administrator. 
 2. Dane osobowe, które przetwarzamy jako Administrator, dotyczą: Twojego adresu IP, rodzaju urządzenia końcowego (np. telefon, tablet), za pomocą którego korzystasz ze strony internetowej dostępnej pod adresem: https://www.chciejchciec.pl/, czasu i miejsca Twojego połączenia ze stroną internetową dostępną pod adresem: https://www.chciejchciec.pl/, czasu spędzonego na stronie internetowej dostępnej pod adresem: https://www.chciejchciec.pl/, informacji, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies oraz innych danych eksploatacyjnych dotyczących Twojej aktywności na stronie internetowej, dostępnej pod adresem: https://www.chciejchciec.pl/
 3. Jako Administrator przetwarzamy po to, aby podnosić jakość informacji dostępnych na stronie internetowej https://www.chciejchciec.pl/, zwiększyć trafność wyświetlanych informacji, poprawić wyniki wyszukiwania, tworzyć statystyki, badania i audyty dotyczące korzystania ze strony internetowej, dostępnej pod adresem https://www.chciejchciec.pl/, aby śledzić preferencje i zainteresowania osób korzystających ze strony internetowej, dostępnej pod adresem https://www.chciejchciec.pl/, a ponadto, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie oraz konfigurację strony internetowej, dostępnej pod adresem: https://www.chciejchciec.pl/. Nie przetwarzamy danych osobowych, aby wyświetlać jakiekolwiek reklamy. Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania jest także art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem). Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest dopasowanie treści strony internetowej dostępnej pod adresem: https://www.chciejchciec.pl/ do zainteresowania i zapotrzebowania korzystających z tej strony internetowej (marketing własny), wykrywanie potencjalnych nadużyć, zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania strony internetowej dostępnej pod adresem: https://www.chciejchciec.pl/ oraz wykonanie i analiza pomiarów statystycznych. Poza tym, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być także art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na  Administratorze).
 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być zewnętrzni dostawcy usług dla strony internetowej dostępnej pod adresem: https://www.chciejchciec.pl/, w szczególności podmioty świadczące usługi hostingu, podmioty świadczące usługi cloud computingu, podmioty świadczące usługi IT. Odbiorcami mogą być także inne podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu jako Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, a ponadto organy administracji, organy ścigania i sądy.
 5. Nie zamierzamy jako Administrator przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Twoje dane osobowe przetwarzamy jako Administrator do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako Administratora, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu wniesienia sprzeciwu. 
 7. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza prawo. 
 8. Masz prawo do żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest warunkiem korzystania ze strony internetowej, dostępnej pod adresem: https://www.chciejchciec.pl/. Brak podania danych osobowych powoduje niemożliwość korzystania ze strony internetowej, dostępnej pod adresem: https://www.chciejchciec.pl/. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych udzielasz poprzez kliknięcie przycisku „Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych – wejdź na stronę” lub przycisku „Zamknij komunikat”. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez kliknięcie przycisku „Nie zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych – zabierz mnie z tej strony”. W tym ostatnim przypadku Twoja przeglądarka wyświetli komunikat „Strona jest dla Ciebie niedostępna” wraz z przyciskiem „Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych – wejdź na stronę”. By uzyskać dostęp do niej musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Następuje poprzez kliknięcie przycisku „Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych – wejdź na stronę”. 
 10. Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Poza tym, przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w razie wycofania zgody może dalej następować z uwagi na inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych (w szczególności art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 11. Nie korzystamy jako Administrator z zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym o profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 12. Informujemy, że wykorzystujemy pliki cookies, tj. zamieszczamy, przechowujemy oraz uzyskujemy dostęp do plików cookies na Twoim komputerze lub innym urządzeniu, którego używasz podczas korzystania ze strony internetowej, dostępnej pod adresem: https://www.chciejchciec.pl/
 13. Zgodę na zamieszczenie, przechowywanie oraz uzyskiwanie dostępu do plików cookies przez nas wyrażasz za pomocą ustawień przeglądarki. Możesz zrezygnować z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych i/lub na urządzeniu, którego używasz do korzystania ze strony internetowej, dostępnej pod adresem: https://www.chciejchciec.pl/. Możesz także wykonać inne operacje dotyczące plików cookies, np. blokować automatyczną obsługę plików cookies lub uzyskiwać informację o każdorazowym umieszczeniu plików cookies., określać ustawienia dla różnych typów plików cookies, usuwać pliki cookies. Szczegóły informacje w tym zakresie dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej i/lub na urządzeniu, którego używasz do korzystania ze strony internetowej, dostępnej pod adresem: https://www.chciejchciec.pl/.
 14. Pliki cookies to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia ze strony internetowej, dostępnej pod adresem: https://www.chciejchciec.pl/ (w trakcie korzystania z niej), które są przechowywane na tym komputerze lub urządzeniu. Pliki cookies nie służą do identyfikacji, w związku z czym na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość osoby korzystającej ze strony internetowej, dostępnej pod adresem: https://www.chciejchciec.pl/.
 15. Pliki cookies wykorzystujemy (tj. zamieszczamy, przechowujemy oraz uzyskujemy do nich dostęp) po to, aby: podnosić jakość informacji dostępnych na stronie internetowej https://www.chciejchciec.pl/, zwiększyć trafność wyświetlanych informacji, poprawić wyniki wyszukiwania, tworzyć statystyki, badania i audyty dotyczące korzystania ze strony internetowej, dostępnej pod adresem https://www.chciejchciec.pl/, a ponadto, aby śledzić preferencje i zainteresowania osób korzystających ze strony internetowej, dostępnej pod adresem https://www.chciejchciec.pl/, a ponadto, by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie oraz konfigurację strony internetowej, dostępnej pod adresem: https://www.chciejchciec.pl/.
 16. Ograniczenia i wyłączenia stosowania plików cookies mogą, lecz nie muszą wpłynąć na prawidłowość funkcjonowania strony internetowej, dostępnej pod adresem: https://www.chciejchciec.pl/
 17. W ramach strony internetowej, dostępnej pod adresem: https://www.chciejchciec.pl/ wykorzystujemy dwa podstawowe typy plików cookies tj. a) pliki stałe – przechowywane przez czas określonych w parametrach plików cookies albo do czasu ich usunięcia oraz b) pliki sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane do czasu opuszczenia strony internetowej, dostępnej pod adresem: https://www.chciejchciec.pl/ lub wyłączenia oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych. 
 18. Stosujemy również pliki cookies statystyczne (które służą po to, aby zliczać statystykę strony internetowej, dostępnej pod adresem: https://www.chciejchciec.pl/), pliki cookies wydajnościowe (pozwalają na zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej, dostępnej pod adresem: https://www.chciejchciec.pl/), pliki cookies funkcjonalne (służą one do zapamiętania ustawień i personalizacji, dokonanej przez osobę korzystającą ze strony internetowej, dostępnej pod adresem: https://www.chciejchciec.pl/), a ponadto pliki cookies niezbędne (umożliwiające korzystanie ze strony internetowej, dostępnej pod adresem: https://www.chciejchciec.pl/). 
 19. Na temat plików cookies przeczytasz więcej na stronie internetowej, dostępnej pod adresem: http://www.wszystkoociasteczkach.pl
 20. W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do informacji z tego okienka, poprzez kliknięcie odnośnika „Polityka Prywatności i Cookies” znajdującego się na stronie internetowej, dostępnej pod adresem: https://www.chciejchciec.pl/.