Wolontariat w Świetlicy Słonecznej

Czym jest wolontariat?

W języku łacińskim słowo „voluntarius” oznacza „dobrowolny”. Wolontariatem określa się więc wszelkie działania na rzecz innych osób, które wykonujemy nieodpłatnie. Jest to praca społeczna, za którą nie pobieramy wynagrodzenia.

Kim jest Wolontariusz?

Na podstawie powyższej definicji można z łatwością stwierdzić, że Wolontariuszem jest osoba, która dobrowolnie, świadomie, a także nieodpłatnie angażuje się w działania i prace świadczone na rzecz innych – często wspierając w ten sposób organizacje pozarządowe i instytucje. Pod tym pojęciem kryje się jednak coś więcej, ponieważ osoby chętnie angażujące się w prace wolontariackie, zazwyczaj wykazują pewne podobieństwa pod względem cech osobowości. Jakie więc są cechy wspólne charakteryzujące Wolontariuszy? Są to najczęściej: silnie rozwinięta empatia, wrażliwość, cierpliwość, umiejętność współdziałania z innymi, a także chęć zdobywania nowych doświadczeń.

Czym zajmuje się Wolontariusz w Świetlicy Słonecznej

Będąc wolontariuszem w naszej placówce możesz pomóc dzieciom poznać sposoby aktywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego.
W jaki sposób? Między innymi poprzez współpracę z naszymi wychowawcami w zakresie organizacji zajęć (plastycznych, muzycznych, ruchowych, tematycznych, językowych) i innych aktywności dla naszych podopiecznych, które będą na tyle interesujące, aby mogły stać się alternatywą dla nudy.
Świetlica Słoneczna jest miejscem, w którym dzieci nie tylko mogą spędzić czas na dobrej zabawie, ale także uzyskać pomoc przy odrabianiu zadań domowych i w nauce. Tu również nieoceniona jest pomoc naszych Wolontariuszy.

Jak zostać Wolontariuszem?

Jeżeli tyko chcesz podzielić się z nami swoim czasem, umiejętnościami, być może ciekawą pasją, to zapraszamy do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej i przesłania na adres [email protected]

Na co może liczyć nasz Wolontariusz?

To, że wolontariat jest nieodpłatną formą pracy nie oznacza, że Wolontariusz nie osiąga poprzez jej wykonywanie żadnych korzyści. Nagrodą dla Wolontariusza jest najczęściej satysfakcja z dobrze wykonanego zadania i poczucie, że mógł komuś bezinteresownie pomóc. Ponadto z wolontariatu płynie wiele innych korzyści niematerialnych, takich jak nowe umiejętności, wiedza, różnorodne doświadczenia, a także nowe znajomości.

W odpowiedzi na potrzeby naszych wolontariuszy – jako organizacja – dbamy o dostęp do szkoleń, warsztatów i spotkań integracyjnych dla wolontariuszy z terenu Miasta Opola.

Jeżeli chcesz zostać częścią naszego Zespołu – ZAPRASZAMY!