Realizowane projekty

Od początku swojej działalności nasze Stowarzyszenie angażuje się w działania na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz osób wykluczonych społecznie. Stowarzyszenie szeroko działa w zakresie polityki senioralnej w mieście Opolu, współpracuje z Opolskimi Domami Dziennego Pobytów, z Klubami Seniora i Centrum Edukacyjno- Informacyjnym „Senior w Opolu” oraz byłopomysłodawcą pierwszej organizowanej w Opolu Olimpiady sportowej dla seniorów.

Od 2012 r. Stowarzyszenie jest corocznym organizatorem dużego Festynu dla mieszkańców miasta Opola podczas, którego następuje integracja międzypokoleniowa. Stowarzyszenie jest także od 2018 r. organizatorem międzynarodowych spotkań i konferencji Toastmasters.

Nasi członkowie Stowarzyszenia chętnie angażują się w różne inicjatywy charytatywne oraz aktywnie uczestniczą w organizacji dużych imprez w Opolu jak Opolskie Dni Seniora dla ok. 500 osób, śniadanie Wielkanocne dla mieszkańców Opola dla ok. 2000 osób, Konkursie Piosenki osób Niewidomych itp. Widząc potrzeby naszej społeczności lokalnej wychodzimy im naprzeciw i staramy się organizować działania pomagające i wspierające.

Staramy się również pozyskiwać środki z różnych źródeł w celu realizacji działań na rzecz mieszkańców miasta Opola tj. naszych seniorów, rodziców i ich dzieci oraz młodzieży. W związku z tym bierzemy udział w konkursach ogłaszanych zarówno przez instytucje publiczne (np. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Urząd Miasta Opola), jak i podmioty prywatne, w tym stowarzyszenia i fundacje.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKA LOKALNEGO „CHCIEJ CHCIEĆ” REALIZUJE PROJEKT PN.  „NIE- wykluczaMY- działaMY”.

Celem projektu jest zdobycie nowych umiejętności przez seniorów i osoby bezrobotne oraz aktywne spędzanie czasu podczas organizowanych warsztatów stolarsko-krawieckich.  Projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030″w okresie 01.06.- 31.10.2023 r. Wartość projektu 6 000,00 zł.

Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie proszę o przesłanie zgłoszenia na email: [email protected]  lub telefonicznie pod numerem 793174007.

Nasze dotychczasowe projekty :

STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKA LOKALNEGO „CHCIEJ CHCIEĆ” REALIZUJE PROJEKT PN.  Złota Rączka dla Seniora 

W ramach projektu zaplanowano bezpłatną pomoc w drobnych naprawach w miejscu zamieszkania beneficjentów projektu. Z usług mogą skorzystać seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami z terenu miasta Opole.

Projekt finansowany jest z środków Urzędu Miasta Opola w ramach konkursu na realizację zadania publicznego Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym-  ,,Złota Rączka dla Seniora” w okresie kwiecień-lipiec 2024 r. Wartość projektu 10 000,00 zł.

W związku z tym zapraszamy chętne osoby, które chcą skorzystać z usługi  o kontakt telefoniczny ze  Złotą Rączką Panem Tadeuszem Wolwark tel. 607677542

STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKA LOKALNEGO „CHCIEJ CHCIEĆ” REALIZUJE PROJEKT PN.  Złota Rączka dla seniora 

W ramach projektu zaplanowano bezpłatną pomoc w drobnych naprawach w miejscu zamieszkania beneficjentów projektu. Z usług mogą skorzystać seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami z terenu miasta Opole. Projekt finansowany jest z środków Urzędu Miasta Opola w ramach konkursu na realizację zadania publicznego Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym-  ,,Złota Rączka dla Seniora” w okresie maj-sierpień 2023 r. Wartość projektu 10 000,00 zł.

W związku z tym zapraszamy chętne osoby, które chcą skorzystać z usługi  o kontakt telefoniczny ze  Złotą Rączką Panem Tadeuszem Wolwark tel. 607677542

STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKA LOKALNEGO „CHCIEJ CHCIEĆ” REALIZUJE PROJEKT PN.  Aktywizacja seniorów w CASie

W ramach projektu odbędą się:

1. Kurs języka hiszpańskiego
2. Kurs języka angielskiego 
3. Zajęcia z jogi
4. Pogotowie komputerowe

Projekt finansowany jest z środków Urzędu Miasta Opola w ramach konkursu  z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – CAS) w okresie maj-grudzień 2023 r. Wartość projektu 17 000,00 zł.

W związku z tym zapraszamy chętne osoby do zapisów  w Centrum Informacyjno-Edukacyjnym Senior w Opolu tel.  77 441 23 70

W 2023 R. PROJEKT PT. „VI ŚNIADANIE WIELKANOCNE DLA UBOGICH  W OPOLU”

Planowana realizacja w okresie 01.03.-30.04.2023 r., wartość projektu 4 319,00 zł uzyskane dofinansowanie 3 819,00 zł z Fundacji Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna Fundacja INVEST PARK sp.zo.o. . Celem projektu jest  organizacja VI śniadania wielkanocnego dla osób ubogich w Opolu. W ramach projektu zostaną zakupione koszyki ze święconkami, które będą rozdawane osobom ubogim podczas planowanego wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Opola w szczególności ubogich na Śniadanie Wielkanocne, które odbędzie się w dniu 05.04.2023 r. od godz. 11.00 na Rynku w Opolu.

W 2023 R. PROJEKT PT. „VI ŚNIADANIE WIELKANOCNE DLA UBOGICH  W OPOLU”

Planowana realizacja w okresie 01.03.-07.04.2023 r., wartość projektu 4 319,00 zł uzyskane dofinansowanie 3 819,00 zł z Fundacji LOTTO im. H. Konopackiej . Celem projektu jest  organizacja VI śniadania wielkanocnego dla osób ubogich w Opolu. W ramach projektu zostaną zakupione koszyki ze święconkami, które będą rozdawane osobom ubogim podczas planowanego wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Opola w szczególności ubogich na Śniadanie Wielkanocne, które odbędzie się w dniu 05.04.2023 r. od godz. 11.00 na Rynku w Opolu.

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć” realizuje projekt pn.  Specjalista dla seniora z Opola

W ramach projektu zaplanowano bezpłatną pomoc w drobnych naprawach w miejscu zamieszkania beneficjentów projektu. Z usług mogą skorzystać seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami z terenu miasta Opole, którym często trudno jest poradzić sobie z domowymi naprawami, a nie zawsze mogą liczyć na wsparcie bliskich osób.

Projekt finansowany jest z środków Urzędu Miasta Opola w ramach konkursu na realizację zadania publicznego Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w okresie 24.10.- 31.12.2022 r. Wartość projektu 10 000,00 zł.

W związku z tym zapraszamy chętne osoby, które chcą skorzystać z usługi  o kontakt telefoniczny z Panem Tadeuszem Wolwark tel. 607677542

STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKA LOKALNEGO „CHCIEJ CHCIEĆ” REALIZUJE PROJEKT PN. JESTEŚMY RAZEM.

W ramach projektu zaplanowano organizację  dużego wydarzenia przed budynkiem Centrum Aktywizacji Społecznej w Opolu pn. Jesteśmy Razem dedykowanego starszym mieszkańcom Opola w tym niepełnosprawnym oraz osobom przebywającym w Polsce z Ukrainy. W ramach spotkania zaplanowano wiele ciekawych atrakcji.

Projekt finansowany jest z środków Urzędu Miasta Opola w ramach konkursu na realizację zadania publicznego Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w okresie 01.06.- 12.09.2022 r. Wartość projektu 10 000,00 zł.

PROJEKT PN. „AKTYWNI OPOLANIE W CASIE” DOFINASOWANY Z URZĘDU MIASTA OPOLE

Projekt pn. „Aktywni Opolanie w CASie” dofinasowany z Urzędu miasta Opole – Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych i Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej to propozycja Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć” na ukazanie ciekawych mieszkańców Opola, ich osiągnięć, pasji i życia. Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta Opola, którzy będą bohaterami cyklu reportaży, które będą kręcone w Centrum Aktywizacji Społecznej w Opolu. W ramach projektu zaplanowano nagranie cyklu reportaży o ciekawych mieszkańcach Opola w związku z tym zapraszamy do składania kart zgłoszeniowych.

W razie pytań proszę o kontakt z Panią Agnieszką Ponikowską tel. 793 174 007

STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKA LOKALNEGO „CHCIEJ CHCIEĆ” REALIZUJE PROJEKT PN.ZŁOTA RĄCZKA – POMOCNE OPOLE.

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć” realizuje projekt pn.Złota Rączka – pomocne Opole. W ramach projektu zaplanowano bezpłatna pomoc w drobnych naprawach w miejscu zamieszkania beneficjentów projektu. Z usług mogą skorzystać seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami z terenu miasta Opole, którym często trudno jest poradzić sobie z domowymi naprawami, a nie zawsze mogą liczyć na wsparcie bliskich osób.

W związku z tym zapraszamy chętne osoby, które chcą skorzystać z usługi  kontakt telefoniczny z Panem Tadeuszem Wolwark- Złotą Rączką  tel. 607677542

W 2021 realizacja projektu „ Spacer w chmurach”

którego celem jest  pomoc w zorganizowaniu wyjazdu rekreacyjno-edukacyjnego podczas, którego dzieci zapoznają się z elementami fizyki i chemii przedstawionymi podczas pokazu naukowego. Najważniejszym punktem wycieczki będzie lot w tunelu aerodynamicznym poprzedzony lekcją o grawitacji. Realizacja projektu od lipca do września 2021r., wartość projektu 3700 zł pozyskanych z Fundacji PZU, dla 50 dzieci podopiecznych placówki wsparcia dziennego „Słoneczna Świetlica”.

W 2021 realizacja projektu  „Z nudą nam nie po drodze – kreatywne popołudnia dla podopiecznych Świetlicy Słonecznej”

którego celem  jest przeprowadzenie serii zajęć kreatywnych oraz zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży uczęszczających do placówki wsparcia dziennego „Słoneczna Świetlica”, a przez to przyczynienie się do zachowania dobrego samopoczucia podopiecznych placówki, a także kontaktów z rówieśnikami. Realizacja projektu od czerwca do lipca 2021r., wartość projektu 5000 zł pozyskanych z Fundacji PZU, dla 50 dzieci podopiecznych świetlicy.

W 2021 realizacja projektu „CzAS dla seniora- dbamy o zdrowie”

w ramach, którego zaplanowano :

1. Zajęcia zdrowy kręgosłup- 2 gr. x 12 osób – zajęcia 1 raz w tygodniu po 10 spotkań dla każdej grupy, dla łącznie 24 osób, łącznie 20 godzin zegarowych zajęć

2. Ćwiczenia ze smovey – 2 gr. x 12 osób – zajęcia 1 raz w tygodniu po 10 spotkań dla każdej grupy, dla łącznie 24 osób, łącznie 20 godzin zegarowych zajęć

Realizacja projektu w okresie październik-grudzień 2021 r., wartość projektu 8 300,00 zł pozyskanych w ramach konkursu Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Urządu Miasta Opole. Projekt kierowany jest do 48 osób w wieku 60+ (kobiet i mężczyzn) z terenu miasta Opola zainteresowanych rozwojem osobistym i zachowaniem aktywności także w wieku senioralnym. Grupa odbiorców obejmie więc osoby, które chcą zwiększyć swoją aktywność społeczną i zwiększyć swój udział w aktywnych formach spędzania czasu wolnego.

W 2021 realizacja projektu „Kręgle dla seniorów” 

w ramach, którego zaplanowano przeprowadzenie  turnieju gry w kręgle dla seniorów na terenie miasta Opola, natomiast uroczyste wręczenie nagród w sali budynku Centrum Aktywizacji Społecznej w Opolu. Termin turnieju wybrano w miesiącu wrześniu 2021 r. podczas organizowanych Dni Seniora na terenie Opola we współpracy z Centrum Informacyjno-Edukacyjnym „Senior” w Opolu w celu zagospodarowania czasu wolnego osobom w wieku 60+ z terenu miasta Opole oraz rozwoju ciekawej formy współzawodnictwa. Projekt kierowany jest do ok. 120 osób w wieku 60+ (kobiet i mężczyzn) z terenu miasta Opola zainteresowanych aktywnym spędzaniem czasu wolnego, lubiących rywalizację i chcących wziąć udział w proponowanej formie współzawodnictwa oraz zainteresowanych zachowaniem aktywności także w wieku senioralnym. Wartość projektu 2100 zł. pozyskanych w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Miasta Opola.

W 2021 realizacja projektu „W wieku siła- aktywność dla seniorów z Opola”

w ramach, którego zaplanowano:

1. Przeprowadzenie 21 ćwiczeń ze Smovey dla 3 grup po ok. 10 osób ( 1 godz. zegarowe każde) tj. 7 zajęć dla każdej z grup dla łącznie min. 30 osób w wieku 60+, łącznie 21 godz. zegarowych.

2. Przeprowadzenie 40 zajęć zumba gold dla 4 grup po ok. 10 osób ( 1 godz. zegarowe każde) tj. 10 zajęć dla każdej z grup dla łącznie min. 40 osób w wieku 60+, łącznie 40 godz. zegarowych.

3. Przeprowadzenie 24 zajęć tańce w kręgu dla 2 grup po ok. 10 osób ( 1 godz. zegarowa każde) tj.12 zajęć dla każdej z grup dla łącznie min.20 osób w wieku 60+, łącznie 24 godz. zegarowe.

4. Przeprowadzenie 18 zajęć zdrowy kręgosłup dla 3 grup po ok. 10 osób ( 1 godz. zegarowa każde) tj. 6 zajęć dla każdej grupy dla łącznie min. 30 osób w wieku 60+, łącznie 18 godz. zegarowych.

Realizacja projektu w okresie lipca-grudnia 2021, wartość projektu 19 000 zł pozyskanych w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Miasta Opola. Projekt kierowany jest do ok. 100 osób w wieku 60+ (kobiet i mężczyzn) z terenu miasta Opola zainteresowanych tematyką i profilaktyką szeroko pojętego zdrowia, dbających o własną edukację, zainteresowanych rozwojem osobistym i zachowaniem aktywności także w wieku senioralnym.

W 2021 realizujemy projekt „WYPOŻYCZALNIA.PL”

W 2021 realizacja projektu w partnerstwie z Centrum Informacyjno-Edukacyjnym „Senior w Opolu” pn. „WYPOŻYCZALNIA.PL” współfinansowanego z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej i Fundacji PZU, którego celem jest utworzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Opola. Projekt realizowany jest w okresie 01.06-31.12.2021 r., wartość projektu 11 690,00 zł. Dzięki realizacji projektu od 1 czerwca 2021 r. wszyscy mieszkańcy Opola mogą korzystać z darmowego wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego w nowo powstałej Wypożyczalni.pl tj.:

– wózków inwalidzkich,

– podpórek czterokołowych

– stałych balkoników przestawnych

– kul ortopedycznych inwalidzkich łokciowych.

W 2020 r. projekt pt. „Kulturalne pokolenia- Integracja międzypokoleniowa w Opolu”

Planowana realizacja w okresie 01.06.-31.12.2020 r., wartość projektu 11 000,00 zł uzyskane dofinansowanie 5 000,00 zł z Fundacji Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna Fundacja INVEST PARK . Celem projektu jest  integracja całej społeczności lokalnej, w którą zaangażują różne grupy społeczne. Głównym założeniem jest rozwój zajęć kulturalnych, promocja zdrowego, aktywnego i społecznie akceptowanego sposobu spędzania czasu wolnego oraz nauka właściwych postaw wobec osób starszych, dzieci i młodzieży oraz nawiązanie dobrych międzypokoleniowych relacji. Ze względu na pojawienie się epidemii COVID-19 działania projektowe zostały przesunięte na 2021 r.

W 2017 r. Pierwsza Wojewódzka Olimpiada Senioralna dla Osób Niepełnosprawnych

w której udział wzięło ok. 700 osób (uczestnicy i kibice) . Celem głównym było przełamywanie biernych postaw społecznych poprzez propagowanie zdrowia, postaw sportowego i aktywnego trybu życia oraz czynnego spędzania czasu wolnego wśród seniorów z woj. opolskiego w ramach udziału w Opolskiej Olimpiadzie Senioralnej. W zawodach udział wzięło 30 drużyn reprezentujących poszczególne powiaty woj. opolskiego oraz różne środowiska osób starszych, w tym kluby seniora, grupy nieformalne. Zawodnicy zmagali się w drużynowych konkurencjach dostosowanych do możliwości i sprawności wynikających z wieku i możliwości fizycznych, np. slalom fitball, sztafeta, rzut do celu. Podczas olimpiady została zapewniona woda, kanapki i ciepły posiłek dla uczestników zawodów.

Realizowane zadanie było objęte patronatem Prezydent Miasta Opola.

W 2018 r. zrealizowaliśmy kolejną Opolską Olimpiadę Senioralną

w której udział wzięło ok. 800 osób (uczestnicy i kibice). Celem głównym jest przełamywanie biernych postaw społecznych poprzez propagowanie zdrowia, postaw sportowego i aktywnego trybu życia oraz czynnego spędzania czasu wolnego wśród seniorów z woj. opolskiego w ramach udziału w Opolskiej Olimpiadzie Senioralnej. Podczas pierwszej zorganizowanej olimpiady otrzymaliśmy prośby od seniorów aby po raz kolejny zorganizować tego typu zajęcia sportowe, ponieważ cieszyły się dużym zainteresowaniem i formą realizacji. Analogicznie jak w poprzednim roku w zawodach udział wzięło 30 drużyn reprezentujących poszczególne powiaty woj. opolskiego oraz różne środowiska osób starszych, w tym kluby seniora, grupy nieformalne. Zawodnicy zmagali się w drużynowych konkurencjach dostosowanych do możliwości i sprawności wynikających z wieku i możliwości fizycznych, np. slalom fitball, sztafeta, rzut do celu. Podczas olimpiady została zapewniona woda, kanapki i ciepły posiłek dla uczestników zawodów.

Realizowane zadanie było objęte patronatem Prezydent Miasta Opola

Współorganizatorami obu Olimpiad Sportowych były:

 • Miasto Opole
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju
 • Fundacja Rozwoju Społecznego „Spinacz”
 • Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego

Od 2018 roku realizujemy projekt pt. „Placówka Wsparcia Dziennego „Słoneczna Świetlica”

(finansowany z konkursu Urzędu Miasta Opola na realizację zadania publicznego pn. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej) . Celem projektu jest zorganizowanie dla 50 dzieci czasu wolnego w godzinach popołudniowych, a także w czasie wakacji i ferii zimowych. Podczas zajęć prowadzonych przez doświadczonych wychowawców, dzieci otrzymują przede wszystkim wsparcie przy odrabianiu zadań domowych i pomoc w wyrównywaniu zaległości w nauce. Ponadto mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach, takich jak zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne, multimedialne, sportowe, gimnastyka korekcyjna, a także gry i zabawy umysłowe, co pozwala im rozwijać własne zainteresowania oraz doskonalić zdolności. Współpraca z wychowawcami i przebywanie z rówieśnikami daje dzieciom możliwość nabycia różnorodnych umiejętności społecznych, które pomogą im w przyszłości żyć zgodnie z ogólnie przyjętymi normami, a poprzez podejmowane wobec dzieci działania opiekuńczo-wychowawcze oraz różnego rodzaju zajęcia wyrównawcze i kompensacyjne, wspomagany jest także ich rozwój emocjonalny i społeczny. Ponadto wychowankowie naszej świetlicy mogą liczyć na pomoc logopedyczną w zakresie usuwania zaburzeń mowy. Rodzicom natomiast oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, a także fachową wiedzę z zakresu pedagogiki, czy profilaktyki uzależnień.

W 2020 r. projekt „Bon Ton Towarzyski Szlif’

(projekt realizowany razem z Fundacją Rozwoju Społecznego SPINACZ). Celem projektu jest poznanie i rozbudzenie potrzeby stosowania podstawowych zasad dobrego wychowania wśród dzieci i młodzieży, a także wdrożenie dobrych manier, zwiększających swobodę i poczucie bezpieczeństwa. Ponadto zdobycie umiejętności likwidowania konfliktów w stosunkach z innymi ludźmi, nabywanie umiejętności odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach życiowych, a także kształtowanie pozytywnego obrazu siebie i samooceny swojego zachowania.

W 2020 ogólnopolski program profilaktyki UNPLUGGED

realizowanego we współpracy z Fundacją Psychoedukacji i Psychoterapii INTRA. Celem programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież w wieku 12-14 lat. Zmiana postaw i opinii wobec używania substancji psychoaktywnych. Nabycie przez podopiecznych świetlicy umiejętności chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych, a także zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców uczniów biorących udział w programie.

Nasi Partnerzy:

 • Miasto Opole
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju
 • Fundacja Rozwoju Społecznego „Spinacz”
 • Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego
 • Dom Dziennego Pobytu Malinka w Opolu
 • Dom Dziennego Pobytu Złota Jesień w Opolu
 • Fundacja Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna Fundacja INVEST PARK
 • Fundacja Psychoedukacji i Psychoterapii INTRA
 • Polski Czerwony Krzyż Oddział Opole
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Stowarzyszenie ” Razem dla Opola”.