O nas

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć” od ponad 15 lat prowadzi placówkę wsparcia dziennego „Słoneczna Świetlica”, do której przyjmowane są dzieci
z terenu miasta Opola.

Placówka mieści się w Domu Katechetycznym przy Parafii Św. Jacka i czynna jest od poniedziałku
do piątku w godzinach 16:00 – 20:00, a w okresie wakacyjnym w godzinach 9:00-15:00.

Wszystkie zajęcia prowadzone przez wychowawców Świetlicy i zatrudnionych specjalistów są nieodpłatne.

Stan zapisanych dzieci na chwilę obecną, wynosi 51 osób, choć jednorazowo z zajęć może korzystać maksymalnie 15 podopiecznych.

Działania naszej placówki mają na celu stworzenie przyjaznego i bezpiecznego miejsca,
w którym dzieci – pod opieką wykwalifikowanej kadry (w tym m.in. psycholog, pedagog, terapeuta zajęciowy i socjoterapeuta) – mogą w sposób atrakcyjny i pożyteczny aktywnie spędzić swój czas wolny. 

Podczas zajęć prowadzonych na miejscu dzieci otrzymują przede wszystkim wsparcie przy odrabianiu zadań domowych i pomoc w wyrównywaniu zaległości w nauce. Ponadto mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach, takich jak zajęcia muzyczne (w tym nauka gry na gitarze), zajęcia plastyczne, multimedialne, sportowe, a także gry i zabawy umysłowe, co pozwala im rozwijać własne zainteresowania oraz doskonalić zdolności.  

Oprócz zajęć stacjonarnych, nasze dzieci mogą także wziąć udział w innych atrakcjach organizowanych przez wychowawców, takich jak wyjścia do ZOO, na kręgle, lodowisko, basen, rollkowisko, ściankę wspinaczkową i wiele innych miejsc.

Ponadto  kilka razy w roku organizujemy wycieczki do Parków Rozrywki i Edukacji na terenie Polski. Rodzice naszych podopiecznych także mogą liczyć na wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych, a także fachową wiedzę z zakresu pedagogiki, czy profilaktyki uzależnień (realizujemy ogólnopolski Program Profilaktyki Uzależnień UNPLUGGED).