Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć” realizuje projekt pn. Jesteśmy Razem.

W ramach projektu zaplanowano organizację  dużego wydarzenia przed budynkiem Centrum Aktywizacji Społecznej w Opolu pn. Jesteśmy Razem dedykowanego starszym mieszkańcom Opola w tym niepełnosprawnym oraz osobom przebywającym w Polsce z Ukrainy. W ramach spotkania zaplanowano wiele ciekawych atrakcji.

Projekt finansowany jest z środków Urzędu Miasta Opola w ramach konkursu na realizację zadania publicznego Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w okresie 01.06.- 12.09.2022 r. Wartość projektu 10 000,00 zł.