Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć” realizuje projekt pt. Złota Rączka – pomocne Opole

W ramach projektu zaplanowano bezpłatna pomoc w drobnych naprawach w miejscu zamieszkania
beneficjentów projektu. Z usług mogą skorzystać seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami z
terenu miasta Opole, którym często trudno jest poradzić sobie z domowymi naprawami, a nie zawsze
mogą liczyć na wsparcie bliskich osób.

Projekt finansowany jest z środków Urzędu Miasta Opola w ramach konkursu na realizację zadania
publicznego Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w okresie 01.06.- 10.12.2022 r. Wartość
projektu 10 000,00 zł.

W związku z tym zapraszamy chętne osoby, które chcą skorzystać z usługi do przesłania na adres
email [email protected] swojego zgłoszenia na Formularzu zgłoszeniowym lub kontakt
telefoniczny z Panem Tadeuszem Wolwark tel. 607677542