WYPOŻYCZALNIA.PL

W 2021 realizacja projektu w partnerstwie z Centrum Informacyjno-Edukacyjnym „Senior w Opolu” pn. „WYPOŻYCZALNIA.PL” współfinansowanego z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej i Fundacji PZU, którego celem jest utworzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Opola. Projekt realizowany jest w okresie 01.06-31.12.2021 r., wartość projektu 11 690,00 zł. Dzięki realizacji projektu od 1 czerwca 2021 r. wszyscy mieszkańcy Opola mogą korzystać z darmowego wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego w nowo powstałej Wypożyczalni.pl tj.:

– wózków inwalidzkich,

– podpórek czterokołowych

– stałych balkoników przestawnych

– kul ortopedycznych inwalidzkich łokciowych.

Kulturalne pokolenia- Integracja międzypokoleniowa w Opolu

W 2020 r. projekt pt. „Kulturalne pokolenia- Integracja międzypokoleniowa w Opolu” . Planowana realizacja w okresie 01.06.-31.12.2020 r., wartość projektu 11 000,00 zł uzyskane dofinansowanie 5 000,00 zł z Fundacji Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna Fundacja INVEST PARK . Celem projektu jest  integracja całej społeczności lokalnej, w którą zaangażują różne grupy społeczne. Głównym założeniem jest rozwój zajęć kulturalnych, promocja zdrowego, aktywnego i społecznie akceptowanego sposobu spędzania czasu wolnego oraz nauka właściwych postaw wobec osób starszych, dzieci i młodzieży oraz nawiązanie dobrych międzypokoleniowych relacji. Ze względu na pojawienie się epidemii COVID-19 działania projektowe zostały przesunięte na 2021 r.

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Informujemy, że od 1 czerwca 2021 r. wszyscy mieszkańcy Opola mogą korzystać z darmowego wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego w nowo powstałej Wypożyczalni.pl tj.:

– wózków inwalidzkich,

– podpórek czterokołowych

– stałych balkoników przestawnych

– kul ortopedycznych inwalidzkich łokciowych.

Bezpłatna wypożyczalnia  powstała dzięki współpracy Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”  z siedzibą w Opolu i Centrum Informacyjno-Edukacyjnym „Senior w Opolu” z pozyskanych darowizn  z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej  i Fundacji PZU.

Adres Wypożyczalni:

Centrum Informacyjno-Edukacyjnym „Senior w Opolu” ul. Krakowska 32, 45-075 Opole

Przed wypożyczenie prosi się o kontakt telefoniczny pod numerami:

77/ 4412370  lub  517 607 990  lub  517 608 179

Informację na temat działania wypożyczalni można uzyskać na stronie internetowe www.seniorwopolu.pl w zakładce Wypożyczalnia.pl.