Kulturalne pokolenia- Integracja międzypokoleniowa w Opolu

W 2020 r. projekt pt. „Kulturalne pokolenia- Integracja międzypokoleniowa w Opolu” . Planowana realizacja w okresie 01.06.-31.12.2020 r., wartość projektu 11 000,00 zł uzyskane dofinansowanie 5 000,00 zł z Fundacji Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna Fundacja INVEST PARK . Celem projektu jest  integracja całej społeczności lokalnej, w którą zaangażują różne grupy społeczne. Głównym założeniem jest rozwój zajęć kulturalnych, promocja zdrowego, aktywnego i społecznie akceptowanego sposobu spędzania czasu wolnego oraz nauka właściwych postaw wobec osób starszych, dzieci i młodzieży oraz nawiązanie dobrych międzypokoleniowych relacji. Ze względu na pojawienie się epidemii COVID-19 działania projektowe zostały przesunięte na 2021 r.