STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKA LOKALNEGO „CHCIEJ CHCIEĆ” REALIZUJE PROJEKT PN.  Złota Rączka dla Seniora 

W ramach projektu zaplanowano bezpłatną pomoc w drobnych naprawach w miejscu zamieszkania beneficjentów projektu. Z usług mogą skorzystać seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami z terenu miasta Opole.

Projekt finansowany jest z środków Urzędu Miasta Opola w ramach konkursu na realizację zadania publicznego Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym-  ,,Złota Rączka dla Seniora” w okresie kwiecień-lipiec 2024 r. Wartość projektu 10 000,00 zł.

W związku z tym zapraszamy chętne osoby, które chcą skorzystać z usługi  o kontakt telefoniczny ze  Złotą Rączką Panem Tadeuszem Wolwark tel. 607677542

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć” realizuje projekt pn.  Specjalista dla seniora z Opola

W ramach projektu zaplanowano bezpłatną pomoc w drobnych naprawach w miejscu zamieszkania beneficjentów projektu. Z usług mogą skorzystać seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami z terenu miasta Opole, którym często trudno jest poradzić sobie z domowymi naprawami, a nie zawsze mogą liczyć na wsparcie bliskich osób.

Projekt finansowany jest z środków Urzędu Miasta Opola w ramach konkursu na realizację zadania publicznego Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w okresie 24.10.- 31.12.2022 r. Wartość projektu 10 000,00 zł.

W związku z tym zapraszamy chętne osoby, które chcą skorzystać z usługi  o kontakt telefoniczny z Panem Tadeuszem Wolwark tel. 607677542

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć” realizuje projekt pt. Złota Rączka – pomocne Opole

W ramach projektu zaplanowano bezpłatna pomoc w drobnych naprawach w miejscu zamieszkania
beneficjentów projektu. Z usług mogą skorzystać seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami z
terenu miasta Opole, którym często trudno jest poradzić sobie z domowymi naprawami, a nie zawsze
mogą liczyć na wsparcie bliskich osób.

Projekt finansowany jest z środków Urzędu Miasta Opola w ramach konkursu na realizację zadania
publicznego Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w okresie 01.06.- 10.12.2022 r. Wartość
projektu 10 000,00 zł.

W związku z tym zapraszamy chętne osoby, które chcą skorzystać z usługi do przesłania na adres
email [email protected] swojego zgłoszenia na Formularzu zgłoszeniowym lub kontakt
telefoniczny z Panem Tadeuszem Wolwark tel. 607677542

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć” realizuje projekt pt. „Aktywni Opolanie w CASie”

W ramach projektu zostaną nagrane 2 reportaże ukazujące ciekawych mieszkańców Opola, ich
osiągnięć, pasji i życia. Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta Opola tj. dzieci, osób
dorosłych i seniorów, którzy będą bohaterami cyklu reportaży, kręconych w Centrum Aktywizacji
Społecznej w Opolu.

Projekt finansowany jest z środków Urzędu Miasta Opola w ramach konkursu na realizację zadania
publicznego Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w okresie 01.06.-
31.12.2022 r. Wartość projektu 12 000,00 zł. oraz darowizny z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej
„PROGRAM GRANTÓW 2022” o wartości 8 000,oo zł.

W związku z tym zapraszamy chętne osoby, które chcą wystąpić w reportażu do przesłania na adres
email [email protected] swojego zgłoszenia na Formularzu zgłoszeniowym.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Agnieszką Ponikowską tel. 793174007

WYPOŻYCZALNIA.PL

W 2021 realizacja projektu w partnerstwie z Centrum Informacyjno-Edukacyjnym „Senior w Opolu” pn. „WYPOŻYCZALNIA.PL” współfinansowanego z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej i Fundacji PZU, którego celem jest utworzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Opola. Projekt realizowany jest w okresie 01.06-31.12.2021 r., wartość projektu 11 690,00 zł. Dzięki realizacji projektu od 1 czerwca 2021 r. wszyscy mieszkańcy Opola mogą korzystać z darmowego wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego w nowo powstałej Wypożyczalni.pl tj.:

– wózków inwalidzkich,

– podpórek czterokołowych

– stałych balkoników przestawnych

– kul ortopedycznych inwalidzkich łokciowych.

Kulturalne pokolenia- Integracja międzypokoleniowa w Opolu

W 2020 r. projekt pt. „Kulturalne pokolenia- Integracja międzypokoleniowa w Opolu” . Planowana realizacja w okresie 01.06.-31.12.2020 r., wartość projektu 11 000,00 zł uzyskane dofinansowanie 5 000,00 zł z Fundacji Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna Fundacja INVEST PARK . Celem projektu jest  integracja całej społeczności lokalnej, w którą zaangażują różne grupy społeczne. Głównym założeniem jest rozwój zajęć kulturalnych, promocja zdrowego, aktywnego i społecznie akceptowanego sposobu spędzania czasu wolnego oraz nauka właściwych postaw wobec osób starszych, dzieci i młodzieży oraz nawiązanie dobrych międzypokoleniowych relacji. Ze względu na pojawienie się epidemii COVID-19 działania projektowe zostały przesunięte na 2021 r.