Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć” realizuje projekt pt. „Aktywni Opolanie w CASie”

W ramach projektu zostaną nagrane 2 reportaże ukazujące ciekawych mieszkańców Opola, ich
osiągnięć, pasji i życia. Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta Opola tj. dzieci, osób
dorosłych i seniorów, którzy będą bohaterami cyklu reportaży, kręconych w Centrum Aktywizacji
Społecznej w Opolu.

Projekt finansowany jest z środków Urzędu Miasta Opola w ramach konkursu na realizację zadania
publicznego Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w okresie 01.06.-
31.12.2022 r. Wartość projektu 12 000,00 zł. oraz darowizny z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej
„PROGRAM GRANTÓW 2022” o wartości 8 000,oo zł.

W związku z tym zapraszamy chętne osoby, które chcą wystąpić w reportażu do przesłania na adres
email [email protected] swojego zgłoszenia na Formularzu zgłoszeniowym.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Agnieszką Ponikowską tel. 793174007